Disputationer Disputation - Peter Sahlström

2022-12-02 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM, Lecture Hall L08:01, Visiongatan 18.

Diversity and function of anti-modified protein autoantibodies in rheumatoid arthritis.

Huvudhandledare:

Associate Professor Caroline Grönwall
Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Opponent:

Professor William H Robinson
Stanford University, Division of Immunology and Rheumatology.

Bihandledare:

Professor Lars Klareskog
Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Dr Monika Hansson
Karolinska lnstitutet, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Dr Karl Skriner
Charite Universitatsmedizin, Department of Rheumatology and Clinical Immunology.

Betygsnämnd:

Associate Professor Anna Fogdell Hahn
Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap.

Associate Professor Mats AA Persson
Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap.

Associate Professor Maija-Leena Eloranta
Uppsala Universitet, Department of Medical Sciences, Rheumatology.