Disputationer Disputation: Per-Olof Lundgren

2021-05-07 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Neo byggnad, Blickagången 16. Även via länk.

Prostate Cancer: Population Based Screening and Markers for Long-Term Clinical Outcome

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69654839627?pwd=SE5OUDJ0TDlhekFtWHlvTmlxU0ZwQT09

Huvudhandledare

Docent Ove Gustafsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Urologi

Bihandledare

MD, PhD Anders Kjellman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Urologi

Fakultetsopponent

Docent Michael Häggman
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Betygsnämnd

Docent Marianne Brehmer
Karolinska Institutet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Danderyds sjukhus

Professor Anna Bill-Axelson
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Docent Folke Hammarqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Kirurgi

Kontakt

Per-Olof Lundgren Anknuten till Forskning