Disputationer Disputation: Per Nydert

2020-05-15 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Svartsjön, Blickagången 6. Även via länk.

Off-label drug use, medication errors and adverse drug events – among Swedish pediatric inpatients

Delta i mötet via Zoom: : https://ki-se.zoom.us/j/62233904894

Huvudhandledare

Professor Mikael Norman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för pediatrik

Bihandledare

Docent Synnöve Lindemalm
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för pediatrik

Fakultetsopponent

Professor Boel Andersson Gäre
Jönköping University
Hälsohögskolan
Academy for Improvement of Health and Welfare

Betygsnämnd

Professor Björn Wettermark
Uppsala Universitet
Institutionen för farmaci
Samhällsfarmaci och läkemedelsepidemiologi

Professor Nina Nelson Follin
Linköpings Universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Avdelningen för barns och kvinnors hälsa

Docent Jenny Kindblom
Göteborgs Universitet
Sahlgrenska Akademin
Institutionen för medicin

Kontakt

Per Nydert