Disputationer Disputation: Patrik Nowik

2020-02-14 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna A4:04 Jan Lindsten, NKS

Optimizing Computed Tomography: Quality assurance, radiation dose and contrast media

Handledare

Docent Torkel B Brismar
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för Radiologi

Bihandledare

Doktor Gavin Poludniowski
Karolinska Institutet
Institutionen för Onkologi-Patologi

Opponent

Professor Mika Kortesniemi
University of Helsinki
Department of Diagnostics and Therapeutics

Betygsnämnd

Docent Anne Thilander Klang
Göteborgs Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för radiofysik

Professor Håkan Geijer
Örebro Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper

Professor Michael Sandborg
Linköpings Universitet
Institutionen för medicin och hälsa
Avdelningen för radiologiska vetenskaper

Kontakt

Patrik Nowik Anknuten till Forskning