Disputationer Disputation Parviz Mammadzada

2020-12-11 9:30 Add to iCal
Online Zoom och Aula, Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12, Solna

Titel: Investigation of potential prognostic and therapeutic genes in pathologic neovascularization of the retina.

Huvudhandledare

Helder André, Ph.D., Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Prof. Anders Kvanta, Ph.D., M.D, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Prof. Christian Grimm, Department of Ophthalmology, University of Zurich

Betygsnämnd

Prof. Sven Crafoord, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Prof. Anu Kauppinen, School of Pharmacy, University of Eastern Finland

Prof. Lars Jakobsson, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Länk till Zoom-möte

https://ki-se.zoom.us/j/63271126574

Meeting ID: 632 7112 6574

Kontakt