Disputationer Disputation: Ourania Tzortzi

2020-02-14 9:30 Add to iCal
Campus Solna Rockefellersalen, Nobels väg 11, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Ourania Tzortzis disputation "Organization of brain circuits taht control motivated behaviors" kl. 09:30 den 14 februari 2020.

Titel

"Organization of brain circuits that control motivated behaviors"

Författare

Ourania Tzortzi, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare

Konstantinos Meletis, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Gilberto Fisone, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Johan Franck, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Opponent

Karima Chergui, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Betygsnämnd

Andrea Carmine Belin, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Per Uhlén, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik

Anna-Lena Ström, Stockholms universitet, Institutionen för biokemi och biofysik

Kontakt