Disputationer Disputation - Osama Saher

2021-09-09 13:00 - 23:59 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64. Scrolla för Zoom detaljer.

Pharmaceutical insights into improving oligonucleotide delivery and efficacy.

Huvudhandledare

Professor Edvard Smith, Department of Laboratory Medicine, Division of Biomolecular and Cellular Medicine, Karolinska Institutet

Bihandledare

Associate professor Rula Zain, Department of Laboratory Medicine, Division of Biomolecular and Cellular Medicine, Karolinska Institutet

Associate professor Samir EL Andaloussi, Department of Laboratory Medicine, Division of Biomolecular and Cellular Medicine, Karolinska Institutet

Opponent

Assistant Professor Roy van der Meel, Department of Biomedical Engineering, Eindhoven University of Technology

Betygsnämnd

Professor Eva Malmström Jonsson, Royal Institute of Technology (KTH), Division of coating technology

Associate professor Alexandra Teleki, Department of Pharmacy, Uppsala Universitet

Associate professor Oommen Varghese, Department of Chemistry, Uppsala Universitet

Zoom mötesdetaljer

Disputationen är tillgänglig via Zoom. 

https://ki-se.zoom.us/j/63993285416

Meeting ID: 639 9328 5416

Kontakt

Osama Saher Postdoktor