Disputationer Disputation Olof Wall

2024-03-22 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan

Hemodynamic optimization in critically ill patients

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent
Professor Michael Haney, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet

Betygsnämnd
Professor Hans Hjelmqvist, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
Docent Malin Rundgren, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
Docent Clara Hjalmarsson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Handledare
Maria Cronhjort, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Eva Joelsson-Alm, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Christer Svensén, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Daniel Törnberg, Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet

Kontakt

Olof Wall Doktorand