Disputationer Disputation Olof Molander

2022-03-25 9:30 Add to iCal
Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Solna

Title: Developing Novel Measures and Treatments for Gambling Disorder

Huvudhandledare 

Professor Anne H. Berman, Institutionen för psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi, Uppsala Universitet

Bihandledare 

Docent Jonas Ramnerö, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Per Carlbring, Psykologiska institutionen, Stockholm Universitet 

Opponent

Professor Nicki Dowling, Faculty of Health, School of Psychology, Deakin University, Australia

Betygsnämnd 

Docent Ida Flink, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet  

Docent Anna Söderpalm Gordh, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet 

Professor Petter Gustavsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Kontakt

Olof Molander Postdoktorala studier