Disputationer Disputation: Oliver Dyar

2020-03-12 9:30 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, plan 2, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel på avhandlingen: 'Are we using antibiotics responsibly? Assessing antibiotic use in rural Shandong province, China'.

Opponent

Professor Björn Wettermark, Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Huvudhandledare

Professor Cecilia Stålsby Lundborg, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Bihandledare

Professor Sun Qiang, Shandong University, School of Health Care Management

Professor Lennart Nilsson, Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Dr Stefan Börjesson, National Veterinary Institute, Department of Animal Health and Antimicrobial Strategies

Dr Deniz Koca, Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Betygsnämnd

Professor Åsa Melhus, Uppsala universitet,Institutionen för medicinska vetenskaper

Assistant Professor Diamantis Plachouras, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Disease Programmes Unit (DPR)

Professor Bo Burström, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Kontakt

Oliver Dyar