Disputationer Disputation Olafur Sveinsson

2020-03-13 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Eugeniasalen, Eugeniahemmet, T3:02, KS Solna

Titel: Sudden Unexpected Death in Epilepsy, Incidence, Circumstances and Risk Factors

Huvudhandledare:

Professor Torbjörn Tomson, Institutionen för klinisk neurovetenkap, Karolinska Institutet 

Bihandledare:

Lektor Sofia Carlsson, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet 

Docent Peter Mattsson, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Opponent:

Professor Eylert Brodtkorb, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

Betygsnämnd:

Professor Anne-Marie Landtblom, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Universitetslektor Susanna Larsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet och Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet 

Docent Jonatan Salzer,  Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå Universitet

Kontakt

Olafur Sveinsson Anknuten till Forskning