Disputationer Disputation Ola Siljeholm

2023-09-15 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet Solna

Titel: Supporting the supportive parents: Community Reinforcement and Family Training for families affected by alcohol or substance use

Huvudhandledare 

Docent Anders Hammarberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet  

Bihandledare 

Docent Veronica Ekström, Institutionen för socialvetenskap, Marie Cederschiölds Högskola 

Docent Malin Bergström, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor emeritus Richard Velleman, Department of psychology, University of Bath 

Betygsnämnd 

Docent Terese Glatz, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro Universitet 

Professor Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet 

Docent Torkel Richert, Institutionen för socialt arbete, Malmö Universitet 

Kontakt

Ola Erik Siljeholm Doktorand