Disputationer Disputation Ola Norbeck

2020-09-11 14:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Sune Bergströms aula, NKS, J3:07

Titel: Development of radiofrequency pulses for fast and motion-robust brain MRI

Huvudhandledare

Docent Stefan Skare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Ph. D. Enrico Avventi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Ph. D. Mathias Engstöm, GE Healthcare

Opponent

Associate Professor Lars Hanson, DTU Health Tech Center for Magnetic Resonance, Technical University of Denmark and Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Copenhagen University Hospital Hvidovre

Betygsnämnd

Docent Jonas Svensson, Institutionen för translationell medicin, Lunds Universitet

Docent Gunther Helms, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Ph. D. Andreas Sigfridsson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Delta digitalt

Registrera dig på denna länk innan disputationen för att kunna delta via zoom:

https://ki-se.zoom.us/meeting/register/u5Irc-6ppz4jE9MjNtS2ju03Bom32GCZk8_i

Kontakt

Ola Norbeck Anknuten till Forskning