Disputationer Disputation: Ninos Oussi, MD

2020-06-05 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan 2, Blickagången 9B. Även via länk

Is it all about the Money? The Effects of low and high cost Simulator training scenarios in Surgical training

The dissertation will be held in the English language. The meeting will be held via Zoom.

Join Zoom meeting: https://ki-se.zoom.us/j/68439015887?pwd=bmQxRUQxWncwZWdtelZMYmw0eDNsdz09

Huvudhandledare

Professor Lars Enochsson
Enheten för kirurgi,
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,
Umeå universitet
samt
Karolinska Institutet,
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Bihandledare

Docent Lars Henningsohn
Karolinska Institutet
Enheten för urologi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

MD, PhD. Markus Castegren
Karolinska Institutet
Enheten för anestesi- och intensivvård,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

MD, PhD. Ann Kjellin
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Fakultetsopponent

Associate Professor Martin G. Toolsgaard
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation,
Rigshospitalet
University of Copenhagen, Denmark

Betygsnämnd

Docent Ib Christian Rasmussen 
Uppsala Universitet 
Enheten för kirurgiska vetenskaper, GI-kirurgi

Docent Mirna Abraham Nordling
Karolinska Institutet
Molekylär medicin och kirurgi MMK,
Kolorektalkirurgi

Professor Hans Hjelmqvist
Örebro universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Ninos Oussi Anknuten till Forskning