Disputationer Disputation: Niklas Jonsson

2019-05-24 9:00 - 23:59 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Sal Torsten Wiesel, J3:04, Eugeniavägen 3

Novel biomarkers for detection of early acute kidney injury, renal recovery and bacterial infections in critically ill patients

Författare

Niklas Jonsson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Huvudhandledare

Johan Mårtensson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Claes-Roland Martling, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Per Venge, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, klinisk kemi

Max Bell, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Opponent

Eric Hoste, Ghent University, Department of Internal Medicine & Pediatrics, Division of Intensive Care, Belgium

Betygsnämnd

Sven-Erik Ricksten, Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för anestesiologi och intensivvård

Hans Barle, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Jan Sjölin, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar

Kontakt

Jonsson Niklas Anknuten till Forskning