Disputationer Disputation: Nicola Maria Payton

2020-10-08 13:30 Add to iCal
Online Zoom

Understanding preclinical dementia: Early detection of dementia through cognitive and biological markers

Huvudhandledare:

Dr. Erika Jonsson Laukka, Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Lars Bäckman, Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet

Professor Laura Fratiglioni, Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet

Professor Miia Kivipelto, Sektionen för klinisk geriatrik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet

Opponent: 

Dr. Anja Soldan, Division of Cognitive Neurology, Department of Neurology, Johns Hopkins University

Betygsnämnd:

Professor Carl-Johan Boraxbekk, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet

Dr. Karin Modig, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

Dr. Taher Darreh-Shori, Sektionen för klinisk geriatrik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet

Övrig information

Disputationen sker på engelska.

Kontakt

Nicola Payton Samordnare
0702757340