Disputationer Disputation: Niclas Wisén

2024-06-18 9:00 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein, Biomedicum, Karolinska Institutet, Solna

"Stress in military settings"

Välkommen till Niclas Wiséns disputation tisdagen den 18 juni 2024, i Biomedicum, Campus Solna.

Författare

Niclas Wisén, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap, avdelningen för experimentell traumatologi

Opponent

Per Olof Michel, Centrum för klinisk utbildning Centralsjukhuset, Karlstad, Region Värmland

Huvudhandledare

Ulf Arborelius, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap, avdelningen för experimentell traumatologi

Bihandledare

Mårten Risling, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap, avdelningen för experimentell traumatologi

Gerry Larsson, Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och ledning

Betygsnämnd

Anders Jonsson, Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Institutionen för vårdvetenskap

Filip Arnberg, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Roar Espenvik, Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och ledning

Kontakt