Disputationer Disputation: Niclas Skyttberg

2019-11-08 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen till Niclas Skyttbergs disputation den 8 november 2019.

Titel

"Clinical decision support in emergency medicine : exploring the prerequisites"

Författare

Niclas Skyttberg, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Sabine Koch, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Rong Chen, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Hans Blomqvist, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Södersjukhuset

Göran Örnung, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Dean Sittig, University of Texas, Health Science Centre, School of Biomedical Informatics, USA

Betygsnämnd

Katarina Bohm, Karolinska Institutet, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi

Johan Thor, Jönköping University, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, School of Health and Welfare

Kontakt

Niclas Skyttberg Anknuten till Forskning