Disputationer Disputation Nicky Dunn

2021-12-03 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Centrum för Molekylär Medicin, L8:00, Föreläsningssal, Karolinska Universitetssjukhuset och via Zoom

Titel: Immunogenicity of biological therapies; Frequency, predictability and clinical relevance in chronic inflammatory diseases

Huvudhandledare

Docent Anna Fogdell-Hahn, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Dr Katharina Fink, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Adjungerad adjunkt Per Marits, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Dr Nancy Vivar Pomiano, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Kristina Lejon, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet 

Betygsnämnd 

Docent Charlotte Dahle, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköping Universitet

Adjungerad lektor Magnus Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Lisa Westerberg, Institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet

Kontakt

Nicky Dunn Anknuten till Forskning