Disputationer Disputation: Nathanael Andrews

2023-06-20 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:12 Nanna Svartz, Bioclinicum, Solnavägen 30

Clonal structures and cell interactions in cancer.

Opponent

Professor Andreas Moor, Department of Biosystems Science and Engineering, ETH Zurich

Betygsnämnd

Professor Rickard Sandberg, Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi
Docent Ola Larsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Pelin Sahlén, Kungliga tekniska högskolan, institutionen för genteknologi

Handledare

Huvudhandledare

PhD Martin Enge, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

PhD Marco Gerling, Karolinska Institutet, institutionen för biovetenskaper och näringslära

Välkommen!