Disputationer Disputation Myrto Sklivanioti

2023-06-16 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Neo, Blickagången 16, Karolinska Institutet, Flemingsberg

Titel: The pill and the will: Pharmacological and psychological modulation of cognitive and affective processes

Huvudhandledare 

Universitetslektor Mussie Msghina, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

MD PhD Lina Martinsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

PhD Yanlu Wang, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet 

Adjungerad professor Tie-Qiang Li, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor Trevor Robbins, Department of Psychology, University of Cambridge

Betygsnämnd

Docent Paul Hamilton, Institutionen för biologisk och medicinsk psykologi, Universitetet i Bergen

Professor Simon Cervenka, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Professor Henrik Larsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Kontakt

Myrto Sklivanioti Postdoktorala Studier