Disputationer Disputation - Muntasir Abo-Al-Hayja

2020-03-13 9:00 Add to iCal
Campus Solna Föreläsningssal Rockefeller, Nobels väg 11

Titel:
Sarcoidosis: Expression of cell regulatory markers and the influence of patient phenotype on bronchoalvelolar lavage cell differential counts

Huvudhandledare:  Professor Johan Grunewald, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet


Bihandledare:

Professor Anders Eklund, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet

Docent Jan Wahlström, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet

Forskningsassistent Natalia V Rivera Sifaki, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
 

Opponent: Professor Leif Bjermer, Lungmedicin och Allergologi, Lunds Universitet
 

Betygsnämnd:

Professor Arne Egesten, Lungmedicin och Allergologi, Lunds Universitet

Docent Apostolos Bossios, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet

Docent Mikael Adner, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet