Disputationer Disputation Mirkka Söderman

2020-05-08 9:00 Add to iCal
Campus Solna CMB, Berzelius väg 21, Solna

Titel: ​​​​​​​Healthcare professionals’ work with sickness absence - with focus on oncology

Huvudhandledare

Med dr. Emilie Friberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Docent Agneta Wennman-Larsen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Senior professor Kristina Alexanderson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Senior professor Kerstin Ekberg, Avdelningen för Samhälle och Hälsa, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet

Betygsnämnd

Professor Bo Burström, Avdelning för Socialmedicin, Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet

Professor Karin Nordin, Avdelningen för Livstil och Rehabilitering, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Professor Karin Blomberg, Avdelningen för Omvårdnadsvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet

Delta online via Zoom eller telefon

Delta i mötet online

Via länk: https://ki-se.zoom.us/j/66941627663

Mötes ID: 669 4162 7663

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ned gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 669 4162 7663

Delta via 'One tap mobile'

+46850500829,,66941627663# Sweden

+46850520017,,66941627663# Sweden

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer: 669 4162 7663 när du uppmanas göra det:

+46 8 5050 0829 Sweden
+46 8 5052 0017 Sweden
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden
+1 301 715 8592 US

Mötes ID: 669 4162 7663

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken: https://ki-se.zoom.us/u/cAyYPbRms