Disputationer Disputation Mirjam Majster

2021-06-04 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg 9Q, Alfred Nobels Allé 8 plan 9, även via Zoom
Mirjam Majster
Mirjam Majster Foto: N/A

Avhandling:
Gateway to the gut:
Alterations in saliva
in inflammatory bowel disease

Huvudhandledare

Docent Elisabeth A. Boström, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Bihandledare

Opponent

Docent Henk Brand, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Betygsnämnd

  • Adj. prof. Klas Sjöberg, institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet
  • Prof. Johan Bylund, institutionen för odontologi, Göteborgs universitet
  • Docent Inger Wårdh, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

 

Disputationen hålls på engelska.

Anmälan

Vänligen meddela ditt fysiska deltagande till Mirjam Majster.

Delta i disputationen online

Delta via zoom

Välkommen!

Kontakt

Heli Vänskä Samordnare
08-524 868 32