Disputationer Disputation Mikael Sandell

2023-09-08 9:30 Add to iCal
Annan B2, KTH Materialvetenskap, Brinellvägen 23, Stockholm

TItel: Minimally invasive catheter-based technologies

Huvudhandledare 

Professor Göran Stemme, Institutionen för Mikro- och nanosystem, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Bihandledare 

Professor Staffan Holmin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Universitetslektor Niclas Roxhed, Institutionen för mikro- och nanosystem, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Professor Stefan Jonsson, Institutionen för materialvetenskap, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Professor Wouter Wijngaart, Institutionen för mikro- och nanosystem, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Opponent 

Professor Duncan Maitland, Department of Biomedical Engineering, Texas A&M University

Betygsnämnd 

Professor Fredrik Nikolajeff, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå Tekniska Universitet 

Assisterande professor Seraina Dual, Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Professor Pär Gerwins,  Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet

Kontakt