Disputationer Disputation: Mikael Finder

2021-11-26 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4U Solen

Biomarkers and Outcome in Children with Hypoxic Ischemic Encephalopathy

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63295447745

Huvudhandledare

Dr Boubou Hallberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Pediatrik

Bihandledare

Professor Deirdre Murray
University College Cork
Department of Paediatrics and Child Health

Professor Mats Blennow
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Pediatrik

Fakultetsopponent

Professor Marianne Thoresen
University of Bristol
Translational Health Sciences
Institute of Clinical Neurosciences

and

University of Oslo
Department of Molecular Medicine
Division of Physiology

Betygsnämnd

Professor Baldvin Jonsson
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns Hälsa

Docent Johan Ågren
Uppsala University
Institutionen för kvinnors och barns Hälsa

Docent Nana Wiberg
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kontakt

Mikael Finder Anknuten till Forskning