Disputationer Disputation - Miguel Carracedo Ortiz

2019-06-14 9:00 - 23:59 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Erna Möllersalen Entréplan i Neo Blickagången 16

Molecular Mechanisms of Cardiovascular Calcification

Huvudhandledare:

Magnus Bäck

Oponent:

Kristina Böstrom, UCLA