Disputationer Disputation: Michal Sobkowiak

2019-05-03 9:30 - 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 9Q Månen, Alfred Nobels allé 8

Titel på avhandlingen: Invariant T cell subsets in immune defense of oral mucosa and skin

Datum: 2019-05-03

Tid: 09:30

Lokal: Föreläsningssal 9 Q Månen, Alfred Nobels allé 8, plan 9

Namn och enhet för doktoranden: Micha Sobkowiak, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin, Huddinge

Huvudhandledare: Johan Sandberg, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Bihandledare: Margaret Sällberg Chen, Institutionen för odontologi (DENTMED), KI

Markus Moll, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Opponent : Professor Marianne Quiding-Järbrink, Göteborgs universitet

Dokument