Disputationer Disputation: Michaela Sundqvist

2020-04-03 9:15 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum 1, Solnavägen 9, Karolinska Institutet, Solna.

Titel på avhandlingen: 'The Role of Dietary Nitrate in Regulation of Blood Pressure and Metabolism'.

Opponent

Professor Jeremy Spencer, University of Reading, Department of Food an Nutritional Sciences

Huvudhandledare

Professor Jon Lundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Professor Eddie Weitzberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Professor Mai-Lis Hellénius, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Betygsnämnd

Universitetslektor docent Agneta Andersson, Uppsala Universitet, Institutionen för kostvetenskap

Professor Jan Östergren, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Professor Claes Frostell, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Kontakt