Disputationer Disputation: Michael Wilczek

2020-05-15 8:00 Add to iCal
Södersjukhuset Föreläsningssal Ihre, KI SÖS. Samt via länk.

Hands-on osteoporosis screening with Digital X-ray Radiogrammetry

Det går även att delta online via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69119639593

Huvudhandledare

Adj Professor Torkel Brismar
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för radiologi

Bihandledare

Docent Bo Freyschuss
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge

Fakultetsopponent

Professor John A. Shepherd
University of Hawaii
Department of Epidemiology,
University of Hawaii Cancer Center, Honolulu, HI, USA

Betygsnämnd

Professor Östen Ljunggren
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Endokrinologi och mineralmetabolism

Professor emeritus Olle Svensson
Umeå Universitet
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Enhet för Ortopedi

Docent Magnus Kaijser
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna,
Enheten för klinisk epidemiologi

Kontakt

Michael Wilczek Anknuten till Forskning