Disputationer Disputation Michael Plattén

2022-03-25 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Rappesalen, Alfred Nobels Allé 10, Flemingsberg och Online

Titel: Quantitative MRI Biomarkers of Neurodegeneration in Multiple Sclerosis


Huvudhandledare

Docent Tobias Granberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Insitutet 

Bihandledare 

Docent Chunliang Wang, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Professor Fredrik Piehl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Insitutet 

MD, PhD Sara Shams, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Insitutet 

Opponent

MD, PhD Mattias Vågberg, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet

Betygsnämnd 

Professor Johan Wikström, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Radiologi, Uppsala Universitet

Professor Maria Engström, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet

Docent Shala Berntsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurologi, Uppsala Universitet 

 

Detta är en gemensam examen mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Kontakt