Disputationer Disputation - Michael Melin

2021-11-05 9:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal: Erna Möller, Neo. Scrolla för Zoom detaljer.

Physical Capacity, Physical Activity and Skeletal Muscle in Heart Failure: Studies of Pathophysiology.

Huvudhandledare

Associate professor Eric Rullman, Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Physiology, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Thomas Gustafsson, Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Physiology, Karolinska Institutet

PhD Inger Hagerman, Department of Medicine, Huddinge, Department of Cardiology, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Jan Engvall, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University

Betygsnämnd

Professor Jan Henriksson, Physiology at the Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet

Associate professor Elin Ekblom Bak, The Swedish School of Sport and Health Science

Professor Gustav Smith, Department of Molecular and Clinical Medicine, Gothenburg University

Zoom mötesdetaljer

Disputationen är tillgänglig via Zoom. För att få en webblänk till Zoom-mötet, maila mirko.mandic@ki.se.

Kontakt

Michael Melin Anknuten till Forskning