Disputationer Disputation: Mia Karlberg

2019-10-25 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lars Leksell föreläsningssal, A6:04 53

Prognostic Factors in Colorectal Cancer: Studies of Thymidylate Synthase Expression, Mismatch Repair Protein Expression, Tumor Budding and T-Cell Infiltration

Opponent

Professor Anders Johnsson, Lunds universitet, institutionen för onkologi

Betygsnämnd

Docent Pehr Lind, Karolinska Institutet, klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, (KI SöS)
Docent Johan Lindholm, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Wilhelm Graf, Uppsala universitet, institutionen för kirurgiska vetenskaper

Handledare

Docent David Edler, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
MD, PhD Kristina Stenstedt, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
MD, PhD Claes Lenander, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!