Disputationer Disputation – Mia Asplund

2024-03-15 9:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sal Erna Möllersalen, Karolinska Institutet, Blickagången 16, Flemingsberg

Development of novel and accessible treatments for Trichotillomania and Skin-picking disorder

Huvudhandledare:

  • Volen Ivanov, Leg. Psykolog, Med.dr., Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Christian Rück, MD, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 
  • Fabian Lenhard, Leg. Psykolog, Med. dr., Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

  • Michael Twohig, Professor, Utah State University, Department of Psychology 

Betygsnämnd:

  • Monica Buhrman, Universitetslektor, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
  • Ida Flink, Professor, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet 
  • Victoria Blom, Docent, Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan

Kontakt

Mia Asplund Doktorand;Adjunkt