Disputationer Disputation: Menghan Gao

2021-05-21 9:00 Add to iCal
Online Online via Zoom and i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Solna

Avhandlingens titel: "Life course determinants of women’s health: from reproductive age to menopause".

Foto Mengan Gao
Foto: Mengan Gao, Institutionen för global folkhälsa. Foto: Privat.

Opponent

Professor Gunilla Sydsjö, Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Huvudhandledare

Professor Ilona Koupil, Stockholms universitet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare

  • Professor Peter Allebeck, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa
  • Lektor Daniel Falkstedt, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin
  • Professor Gita D. Mishra, University of Queensland, School of Public Health

Betygsnämnd

  • Lektor Olof Stephansson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin
  • Professor Alkistis Skalkidou, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Lektor Arvid Sjölander, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Delta i disputationen online

Delta i mötet online via Zoom.

Kontakt

Menghan Gao