Disputationer Disputation: Melroy D'Souza

2020-03-27 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal C187

Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury

Huvudhandledare

Docent Greg Nowak
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för transplantationskirurgi

Bihandledare

Professor Bengt Isaksson
Uppsala universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Professor Mikael Björnstedt
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin

Fakultetsopponent

Professor emeritus Joar Svanvik
Linköpings universitet
Transplantationscentrum, SU
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Betygsnämnd

Docent Mihai Oltean
Göteborgs universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper 

Docent Filip Farnebo
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Docent Lars Henningsohn
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för urologi