Disputationer Disputation: Melody Almroth

2019-12-06 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Wangari, Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset

Titel på avhandlingen: 'Adolescents’ future academic prospects: predictors and mental health outcomes'.

Opponent

Professor Rainer K. Silbereisen, University of Jena, Institute of Psychology

Huvudhandledare

Adjungerad Professor Maria Rosaria Galanti, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Bihandledare

Dr. Krisztina László, Karolinska Institutet,Institutionen för global folkhälsa

Dr. Kyriaki Kosidou, Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

Betygsnämnd

Professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Professor Anneli Ivarsson, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Associate Professor Eva Serlachius, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kontakt

Melody Almroth Postdoktor