Disputationer Disputation: Mattie Salim

2023-06-02 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten Gordh S2:02

Deep learning algorithms for tumor detection in screening mammography

Opponent

PhD Paola Clauser, Medical University of Vienna, Department of Biomedical Imaging and Image-guided Therapy 

Betygsnämnd

MD, Professor, Torkel Brismar, Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, intervention och teknologi  
PhD Einar Heiberg, Lunds Universitet, klinisk fysiologi
MD, Docent Johan Ahlgren, RCC Uppsala-Örebro

Handledare

Huvudhandledare

MD, Docent Fredrik Strand, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Martin Eklund, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik  
Docent Kevin Smith KTH / SciLifeLab, Division of Computational Science and Technology  
MD, Docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!