Disputationer Disputation Mattias Bronge

2023-01-27 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal, Centrum för molekylär medicin, L8:00, Karolinska Universitetssjukhuset

Titel: Identification of autoantigens in multiple sclerosis

Huvudhandledare

Docent Hans Grönlund, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Docent Guro Gafvelin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Lou Brundin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent

Professor Roland Liblau, Institute for infectious and inflammatory diseases, University of Toulouse

Betygsnämnd 

Professor Malin Flodström-Tullberg, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet

Professor Anders Svenningsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet

Professor Marita Troye Blomberg, Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet

Kontakt

Mattias Bronge Anknuten till Forskning