Disputationer Disputation - Matilda Morin

2023-10-13 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Skandiasalen, Q-huset, plan 1, Karolinska vägen 37A.

Etiology and prognosis of spondyloarthropathies using family-based epidemiological methods

Författare:

Matilda Morin
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Huvudhandledare:

Dr. Thomas Frisell
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent:

Dr. Anna Moltó
Rheumatology Department, Cochin Hospital and Université Paris Cité,
Center for Research in Epidemiology and Statistics (CRESS),
ECAMO team - INSERM (U1153).

Bihandledare:

Dr. Karin Hellgren
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Betygsnämnd:

Dr. Therese Andersson
Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Dr. Johan Karlsson Wallman
Lund University, Department of Clinical Sciences.

Professor Cecilia Magnusson
Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa.