Disputationer Disputation: Mathias Mosfeldt

2024-05-31 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Clarence Crafoord, A5:04. Eugeniavägen 3

Prediction of Mortality in hip fracture patients

Opponent

Max Gordon, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Betygsnämnd

Cecilia Mellstrand Navarro, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 

Kristina Åkesson, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet

Rikard Wedin, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Karl-Åke Jansson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Bihandledare

Henrik Jørgensen, Institut för Klinisk medicin, Köpenhamns Universitet