Disputationer Disputation Mathias Granqvist

2020-08-28 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal J3:14 Kerstin Hagenfeldt, Solnavägen 30

Titel: Dimethyl Fumarate for Treatment of Multiple Sclerosis: Clinical Effects and Mechanisms

Huvudhandledare

Professor Fredrik Piehl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Tomas Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Maja Jagodic, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Marie Kierkegaard, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet  

Opponent 

Professor Laura Airas,  Department of Clinical Medicine, University of Turku

Betygsnämnd

Docent Jon Lampa, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet 

Docent Charlotte Dahle, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings Universitet

Docent Christina Sjöstrand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Länk till Zoom-möte

https://ki-se.zoom.us/j/67281587566

Kontakt

Mathias Granqvist Anknuten till Forskning