Disputationer Disputation: Masoud Karimi

2023-02-10 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CCK Lecture hall, R8:00

Prognostic and predictive factors for colorectal cancer

Opponent

Adjungerad Professor Michael Bergqvist, Umeå universitet, institutionen för strålningsvetenskaper

Betygsnämnd

Docent Gabriella Cohn-Cedermark, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi  
Docent Mirna Abraham Nordling, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi  
Docent Jakob Eberhard, Lunds universitet Cancercentrum

Handledare

Huvudhandledare

Docent Jan-Erik Frödin, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi  

Bihandledare

Professor Bengt Glimelius, Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi

Välkommen!