Disputationer Disputation: Martina Bendt

2022-11-18 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal H2, samt online via Zoom

Titel: Adults living with spina bifida – From health and living conditions to motor-cognitive performance

Huvudhandledare

Erika Franzén, professor,  Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Bihandledare

Åke Seiger, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik

Emelie Butler Forslund, med. dr., Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik

Claes Hultling, professor Sophiahemmet Högskola / Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik

Opponent

Lars Nyberg, professor, Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsa, lärande och teknik

Betygsnämnd

Kersti Samuelsson, docent, Linköpings universitet

Tiina Rekand, professor, Göteborgs universitet, institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Charlotte Ytterberg, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Zoom

Välkommen att delta via Zoom:  https://ki-se.zoom.us/j/66423011409

Kontakt

Martina Bendt

Anknuten till Forskning