Disputationer Disputation: Martin Sundström Rehal

2020-10-16 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Neo byggnad, Blickagången 16. Även via länk.

Energy expenditure and substrate utilization during critical illness

Disputationen kan också följas via Zoom: https://ki‐se.zoom.us/j/64624823304

Huvudhandledare

Professor, Jan Wernerman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för anestesi och intensivvård

Bihandledare

Professor, Olav Rooyackers
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för anestesi och intensivvård

Docent, Åke Norberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för anestesi och intensivvård

MD PhD, Inga Tjäder
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI)

Fakultetsopponent

Associate Professor, Adam Deane
The University of Melbourne
Melbourne Medical School
Department of Medicine and Radiology

Betygsnämnd

Professor, Anders Larsson
Uppsala Universitet
Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper
Enheten för Anestesiologi, Intensivvård och Smärtforskning

Professor, Elisabet Forsum
Linköpings Universitet
Institutionen för Biomedicinska och Kliniska Vetenskaper
Enheten för Kirurgi, Ortopedi och Onkologi

Docent, Max Bell
Karolinska Institutet
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi

Kontakt

Martin Sundström Rehal Anknuten till Forskning