Disputationer Disputation Martin Sundqvist

2023-02-10 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6)

Echocardiography in myocardial infarction – aspects on diastolic function and evaluation by cardiovascular magnetic resonance imaging

Instuitionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Opponent
Professor Sherif F Nagueh, Houston Methodist Hospital

Betygsnämnd
Professor Frank Flachkampf, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet
Docent Ellen Ostenfeld, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet
Professor Odd Bech-Hanssen, avd för Molekylär och Klinisk Medicin, Göteborgs Universitet

Handledare
Martin Ugander, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet
Per Tornvall, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Kontakt

Martin Sundqvist Doktorand