Disputationer Disputation Martin Lardén

2021-06-04 10:00 - 23:59 Add to iCal
Annan CPF, Norra Stationsgatan 69 and via Zoom

Titel: Serious and violent offending: Psychological risk factors and treatment effectiveness

Huvudhandledare

Docent Niklas Långström, Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Dr Mats Forsman, Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet  

Opponent

Professor Riittakerttu Kaltiala Heino, Institutionen för ungdomspsykiatri, Tampere universitet, Finland

Betygsnämnd

Professor Marie Torstensson Levander, Institutionen för Kriminologi, Malmö universitet

Professor Anna-Karin Andershed, Universitetsledningen, Örebro universitet

Docent Peter Andiné, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet

Ordförande 

Dr Dan Wetterborg, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Sammanfattning av avhandling

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/47649/Thesis_Martin_Lard%c3%a9n.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Kontakta Dan Wetterborg om du har frågor dan.wetterborg@ki.se

Kontakt

Martin Lardén Anknuten till Forskning