Disputationer Disputation: Martin Jonsjö

2019-09-27 9:30 - 23:59 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Q3:01 Skandiasalen, Solna

Sickness & behavior in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome)

Författare

Martin Jonsjö, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Huvudhandledare

Gunnar L Olsson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Rikard Wicksell, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Linda Holmström, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Anna Andreasson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin Solna

Opponent

Neil Harrison, Cardiff University, Department of Neuroscience, Division of Psychoimmunology

Betygsnämnd

Fredrik Piehl, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Katja Boersma, Örebro Universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Jonas Ramnerö, Stockholms universitet, Psykologiska Institutionen

Kontakt

Martin Jonsjö Anknuten till Forskning