Disputationer Disputation: Martin Färdig

2023-09-19 9:00 Add to iCal
Campus Solna Hörsal Rockefeller, Nobels väg 9, Retzius väg 13a, b

Titel: "Preschool Asthma: Infant Lung Function, Inflammation and Skin Barrier Function in Early Life"

Huvudhandledare

Björn Nordlund, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. 

Bihandledare

Cilla Söderhäll, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. 

Karin Cecilie Lødrup Carlsen, professor, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo.

Catarina Almqvist, professor, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. 

Opponent

Varpu Elenius, docent, Department of Pediatrics, University of Turku 

Betygsnämnd

Anna Schandl, docent, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet. 

Linnea Hedman, docent, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.  

Apostolos Bossios, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. 

 

Kontakt

Martin Färdig Assistent klinisk