Disputationer Disputation: Martin Eklöf

2020-10-16 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B 64. Samt via Zoom

Effects of age and stimulation strategies on cochlear implantation and a clinically feasible method for sound localization latency

Disputationen kan följas via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63994272179 

Huvudhandledare

Bo Tideholm, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Bihandledare

Docent Erik Berninger
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Eva Karltorp, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Filip Asp, MSc, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Fakultetsopponent

Professor Greg Jablonski
Oslo Universitetssjukhus
Institutionen för klinisk medicin
Enheten för öron-, näsa, hals

Betygsnämnd

Docent Lennart Magnusson
Göteborg Universitet
Institutionen för neurovetenskap och psykologi
Sektionen för hälsa och rehabilitering

Docent Petri Olivius
Uppsala Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för öron-, näsa, hals

Professor Maria Södersten
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Kontakt

Martin Eklöf Anknuten till Forskning